Mug lotus scraped tokusa [Jun Kato] ¥3,300

Ash glaze Shinogitori bowl [Jun Kato] ¥2,240

再入荷